thumbnail - Tiêm kích MiG-29 40 năm trường tồn vẫn “xông pha” trận mạc: Đẳng cấp máy bay Nga!
Lan đột biến
Hà Nội

Tiêm kích MiG-29 40 năm trường tồn vẫn “xông pha” trận mạc: Đẳng cấp máy bay Nga!

Như mọi loại tiêm kích khác, những thành công hoặc thất bại trong không chiến của MiG-29 phụ thuộc đáng kể vào chiến thuật, trình độ phi công và tương quan lực lượng với kẻ thù.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác