thumbnail - Tiền bị rớt bay tứ tung, nhiều người đi đường xúm vào nhặt giúp
Thức SG
Hà Nội

Tiền bị rớt bay tứ tung, nhiều người đi đường xúm vào nhặt giúp

TTO – Tôi đánh rơi ví, tiền bay tứ tung. Nhiều người xúm vô nhặt, tôi hoảng hốt la lên: 'Mọi người ơi đừng có lấy của em'. Hơn chục người vẫn cúi xuống nhặt, có người đứng ra cản xe để đảm bảo an toàn cho những người nhặt tiền trong đường hầm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác