thumbnail - Tiến độ cao tốc Bắc - Nam: Rút kinh nghiệm vấn đề nguyên vật liệu
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Tiến độ cao tốc Bắc - Nam: Rút kinh nghiệm vấn đề nguyên vật liệu

Theo Thứ trưởng Lê Đình Thọ, phải làm tốt khâu lập hồ sơ khảo sát vật liệu, tránh trường hợp như dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác