thumbnail - Tiến độ thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hiện ra sao?
Minh DucTRan
Hà Nội

Tiến độ thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hiện ra sao?

Sau khoảng thời gian gặp khó về vốn, các nhà thầu dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đã ồ ạt tăng tốc để đẩy nhanh tiến độ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác