thumbnail - Tiền nội vẫn suy yếu do phải chờ tin tức từ FED
Quốc Cường
Hà Nội

Tiền nội vẫn suy yếu do phải chờ tin tức từ FED

Nhà đầu tư nội vẫn đang chuẩn bị tâm thế cho cuộc họp của FED trong khi nhà đầu tư ngoại không quá lo lắng nên đang giải ngân nhẹ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác