thumbnail - Tiến sĩ làm luận án cầu lông từng công bố nghiên cứu liên quan môn thể thao này
Thức SG
Hà Nội

Tiến sĩ làm luận án cầu lông từng công bố nghiên cứu liên quan môn thể thao này

Ngoài luận án tiến sĩ phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức TP Sơn La, TS Đặng Hoàng Anh còn sở hữu 2 công bố khác liên quan môn thể thao này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác