thumbnail - Tiến sĩ Trần Hữu Sơn: Đừng lấy danh tiến sĩ với mục đích làm “quan”
Liên Hương
Hà Nội

Tiến sĩ Trần Hữu Sơn: Đừng lấy danh tiến sĩ với mục đích làm “quan”

GDVN- Những đề tài như vậy, sau 10 năm tới chất lượng tiến sĩ của chúng ta sẽ thế nào? Điều này có thể gây ra hệ lụy cho chất lượng đào tạo sau đại học của Việt Nam?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác