thumbnail - Tiền tiết kiệm có nên gửi về nước để mua đất
Cường bếu
Hà Nội

Tiền tiết kiệm có nên gửi về nước để mua đất

Tôi lấy chồng và sống ở nước ngoài, mỗi tháng tiền lương dư khoảng 30 triệu đồng và có khoảng 500 triệu đồng tiết kiệm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác