thumbnail - Tiếng Việt là ngoại ngữ phổ biến thứ ba ở Australia
Trường Sơn
Hà Nội

Tiếng Việt là ngoại ngữ phổ biến thứ ba ở Australia

Kết quả điều tra dân số cho thấy hơn 320.000 người Australia nói tiếng Việt, khiến tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến thứ ba ở nước này, không kể tiếng Anh. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác