thumbnail - Tiếng Việt 'ưa dùng' thứ tư ở Úc
Quốc Cường
Hà Nội

Tiếng Việt 'ưa dùng' thứ tư ở Úc

TTO - Tổng điều tra dân số mới nhất do Cơ quan Thống kê Úc (ABS) thực hiện cho thấy không kể tiếng Anh, tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến thứ 3 ở Úc, chỉ sau tiếng Quan Thoại và tiếng Ả Rập.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác