thumbnail - Tiếp tục rút ngắn tiến độ thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn
Minh DucTRan
Hà Nội

Tiếp tục rút ngắn tiến độ thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn

Bộ GTVT yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, rút ngắn tiến độ gói thầu tại dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác