thumbnail - Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí như thế nào?
Lan đột biến
Hà Nội

Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí như thế nào?

VTV.vn - Bộ TT&TT đã có Quyết định 1418/QĐ-BTTTT ban hành Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, trang TTĐT tổng hợp, mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác