thumbnail - Tiêu chí nhận diện báo hoá tạp chí trang thông tin và mạng xã hội
Tuấn Anh
Hà Nội

Tiêu chí nhận diện báo hoá tạp chí trang thông tin và mạng xã hội

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) ngày 22/7 vừa ra quyết định ban hành Tiêu chí nhận diện "báo hoá" tạp chí, "báo hoá" trang thông tin điện tử tổng hợp, "báo hoá" mạng xã hội và biển hiện "tư nhân hoá" báo chí. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác