thumbnail - Tiểu hành tinh khổng lồ bay qua Trái Đất trước nguyệt thực
Quân Mạnh
Hà Nội

Tiểu hành tinh khổng lồ bay qua Trái Đất trước nguyệt thực

Tiểu hành tinh có thể dài tới gần 500 m sẽ lao sượt qua hành tinh của chúng ta chỉ vài giờ trước khi nguyệt thực toàn phần bắt đầu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác