thumbnail - Tiêu thụ hơn 196 triệu lít xăng lậu trong gần 1 năm
Diệu Thúy
Hà Nội

Tiêu thụ hơn 196 triệu lít xăng lậu trong gần 1 năm

Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo xử lý này vừa được đưa ra xét xử từ sáng 25-10
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác