thumbnail - Tiêu tiền không kiểm soát vì chưa nghĩ đến tương lai
Quốc Cường
Hà Nội

Tiêu tiền không kiểm soát vì chưa nghĩ đến tương lai

Hồng Vy tiêu hết hạn mức thẻ tín dụng và không có tiền tiết kiệm. Đối với cô, nếu không thể lo quá nhiều cho tương lai, chi bằng sống thoải mái ở hiện tại.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác