thumbnail - Tiki bán 10% cổ phần cho ngân hàng lớn thứ 2 Hàn Quốc
Liên Hương
Hà Nội

Tiki bán 10% cổ phần cho ngân hàng lớn thứ 2 Hàn Quốc

Tập đoàn tài chính Shinhan (Hàn Quốc) không tiết lộ chi tiết các thông tin tài chính khác trong thương vụ này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác