thumbnail - Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là mệnh lệnh từ trái tim
Trường Sơn
Hà Nội

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là mệnh lệnh từ trái tim

Thủ tướng nhấn mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác