thumbnail - Tin chuyển nhượng 22/7: Ngã ngũ vụ Ronaldo về Madrid, tương lai của De Jong đã sáng tỏ
Viễn Đông
Hà Nội

Tin chuyển nhượng 22/7: Ngã ngũ vụ Ronaldo về Madrid, tương lai của De Jong đã sáng tỏ

Ngã ngũ vụ Ronaldo về Madrid; tương lai của De Jong đã sáng tỏ...là những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý hôm nay ngày 22/7.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác