thumbnail - Tín dụng bất động sản tăng vượt trội, Ngân hàng Nhà nước “trả lời” về giới hạn
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Tín dụng bất động sản tăng vượt trội, Ngân hàng Nhà nước “trả lời” về giới hạn

6 tháng đầu năm tăng trưởng tín dụng lĩnh vực bất động sản đã lên tới 14,07%, vượt trội so với mức 9,35% tăng trưởng chung.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác