thumbnail - Tín dụng tăng trưởng cao nhất 10 năm
Viễn Đông
Hà Nội

Tín dụng tăng trưởng cao nhất 10 năm

Tín dụng đầu năm 2022 tăng nhanh trước sự phục hồi của nền kinh tế và tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác