thumbnail - Tin tức giáo dục đặc biệt 13.5: Sách giáo khoa tin học bỏ qua điều quan trọng
Gia Loc
Hà Nội

Tin tức giáo dục đặc biệt 13.5: Sách giáo khoa tin học bỏ qua điều quan trọng

Sách giáo khoa tin học 7 sẽ được dùng từ năm học 2022 - 2023 bỏ qua một chi tiết quan trọng khi dạy về mạng xã hội là một nội dung trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (13.5).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác