thumbnail - Tin tức giáo dục đặc biệt 4.8: Chọn môn học ra sao khi lịch sử thành bắt buộc?
Trường Sơn
Hà Nội

Tin tức giáo dục đặc biệt 4.8: Chọn môn học ra sao khi lịch sử thành bắt buộc?

Chủ trương dạy học lựa chọn ở cấp THPT sẽ thay đổi ra sao khi môn sử chính thức trở thành bắt buộc là một nội dung quan trọng trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (4.8).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác