thumbnail - Tin tức giáo dục đặc biệt 5.8: Những suy nghĩ sai lầm về tự chủ đại học
Viễn Đông
Hà Nội

Tin tức giáo dục đặc biệt 5.8: Những suy nghĩ sai lầm về tự chủ đại học

Tự chủ đại học có phải chỉ là được quyền tự lo về tài chính? Câu chuyện về tự chủ đại học là một nội dung quan trọng trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (4.8).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác