thumbnail - Tin tức giáo dục đặc biệt 9.5: Học ngành nào được học bổng bằng học phí?
Minh DucTRan
Hà Nội

Tin tức giáo dục đặc biệt 9.5: Học ngành nào được học bổng bằng học phí?

Từ giữa tháng 5 này, sinh viên của một ngành học sẽ được nhận hỗ trợ bằng mức trần học phí. Đây là nội dung cần quan tâm trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (9.5).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác