thumbnail - Tình bạn chấm dứt vì một sai lầm nhỏ
Viễn Đông
Hà Nội

Tình bạn chấm dứt vì một sai lầm nhỏ

Cuối năm lớp chín, khi cả lớp chuẩn bị ăn mừng hết cấp, tôi và bạn thân lại xảy ra mâu thuẫn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác