thumbnail - Tỉnh có số khu công nghiệp đang hoạt động nhiều nhất cả nước
Viễn Đông
Hà Nội

Tỉnh có số khu công nghiệp đang hoạt động nhiều nhất cả nước

Theo Báo cáo tình hình thành lập và phát triển Khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế (KKT) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả nước hiện có 291 KCN đã đi vào hoạt động.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác