thumbnail - Tính năng đáng giá trên iPhone 14 Pro
Trường Sơn
Hà Nội

Tính năng đáng giá trên iPhone 14 Pro

Phiên bản iOS 16 Beta 4 gần như đã xác nhận lộ tính năng “màn hình luôn sáng” (Always-On) của iPhone 14 Pro.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác