thumbnail - Tổ chức điều tra Bellingcat biết gì về vụ Ukraine âm mưu cướp chiến đấu cơ Nga?
Lan đột biến
Hà Nội

Tổ chức điều tra Bellingcat biết gì về vụ Ukraine âm mưu cướp chiến đấu cơ Nga?

Điều tra viên của tổ chức điều tra độc lập Bellingcat thừa nhận có dính líu đến âm mưu dụ dỗ phi công Nga đào tẩu và giao chiến đấu cơ cho Ukraine, nhưng với vai trò là một người làm phim tài liệu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác