thumbnail - Tòa nhà trụ sở của FLC đã về tay OCB
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Tòa nhà trụ sở của FLC đã về tay OCB

Từ cuối năm 2020, FLC đã dùng tòa nhà là trụ sở tại 265 Cầu Giấy (Hà Nội) để cấn trừ nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng OCB. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác