thumbnail - Toà trả hồ sơ vụ lừa 300 tỷ đồng tại Công ty Chứng khoán SME
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Toà trả hồ sơ vụ lừa 300 tỷ đồng tại Công ty Chứng khoán SME

Do cựu chủ tịch SME Phan Huy Chí đưa biên bản thể hiện đã trả nợ vượt số tiền bị quy trách nhiệm và xuất hiện các lời khai mới, HĐXX quyết định hoãn xét xử.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác