thumbnail - Tòa văn phòng Bamboo Airways của FLC đã âm thầm được gán nợ cho ngân hàng OCB từ năm 2020
Quân Mạnh
Hà Nội

Tòa văn phòng Bamboo Airways của FLC đã âm thầm được gán nợ cho ngân hàng OCB từ năm 2020

Sau khi gán nợ tòa trụ sở chính, FLC quyết định thuê lại một phần diện tích của chính tòa nhà này để phục vụ hoạt động kinh doanh của FLC và các bên thứ ba do FLC chỉ định. Bên cho thuê là Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác