thumbnail - Toàn cảnh lễ Khai mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15
Lan đột biến
Hà Nội

Toàn cảnh lễ Khai mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15

Liên quan Phát thanh lần này không chỉ là hoạt động chuyên môn quan trọng, có uy tín cao, mà còn là cuộc hội ngộ nghĩa tình, là tình cảm của những người làm báo phát thanh dành cho TP.HCM.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác