thumbnail - Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thức SG
Hà Nội

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VTV.vn - Trong bài phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Hội nghị Trung ương 5 hoàn thành có chất lượng cao một khối lượng công việc...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác