thumbnail - Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ
Cường bếu
Hà Nội

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ

Trong bài phát biểu về chính sách tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ (CSIS), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan hệ hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển vượt bậc sau gầ...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác