thumbnail - Toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh
Trường Sơn
Hà Nội

Toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu TP Hồ Chí Minh cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò là đầu tàu và động lực phát triển của vùng Đông...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác