thumbnail - Toàn văn Quy định 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ
Thức SG
Hà Nội

Toàn văn Quy định 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

Kết hợp luân chuyển với tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín; góp phần thúc đẩy thực hiện chủ trương bố trí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và người đứng đầu không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác