thumbnail - Tốc độ lây nhiễm của đậu mùa khỉ và SARS-CoV-2 khác nhau thế nào?
Duy Tân
Hà Nội

Tốc độ lây nhiễm của đậu mùa khỉ và SARS-CoV-2 khác nhau thế nào?

Đậu mùa khỉ và Covid-19 đều được Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo là tình trạng y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, vậy tốc độ lây nhiễm của bệnh đậu mùa khỉ có gì khác so với SARS-CoV-2.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác