thumbnail - Tôi e rằng tỉ lệ 30% trẻ mầm non học NCL vào năm 2025 là điều khó thực hiện
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Tôi e rằng tỉ lệ 30% trẻ mầm non học NCL vào năm 2025 là điều khó thực hiện

GDVN- Nghị quyết 35/NQ-CP là sự kế thừa, thống nhất và hoàn chỉnh chính sách trước đây về giáo dục ngoài công lập để từng bước thúc đẩy và phát triển khu vực này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác