thumbnail - Tôi từng chấm luận án TS 4 điểm và không hiểu sao đề tài lại được lọt vào bảo vệ
Thức SG
Hà Nội

Tôi từng chấm luận án TS 4 điểm và không hiểu sao đề tài lại được lọt vào bảo vệ

GDVN- Nhiều khi người trong hội đồng mà có tâm, trung thực, dám phản biện thực chất, thì lập tức lần sau sẽ không được mời nữa. Đó là một thực tế rất đáng buồn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác