thumbnail - Tổng Bí thư: 'Cán bộ chống tham nhũng mà tư túi, vướng tham nhũng thì tôi xử trước'
Thu Trang
Hà Nội

Tổng Bí thư: 'Cán bộ chống tham nhũng mà tư túi, vướng tham nhũng thì tôi xử trước'

"Vào Ban Chỉ đạo để chống tham nhũng. Vậy mà ông lại tư túi, lại vướng tham nhũng thì ông còn chống ai nữa? Ông nào vướng vào, tôi xử trước, xin nói thẳng là như thế...”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác