thumbnail - Tổng bí thư: 'Chống tham nhũng mà lại tham nhũng thì tôi xử trước'
Cường bếu
Hà Nội

Tổng bí thư: 'Chống tham nhũng mà lại tham nhũng thì tôi xử trước'

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo chống tham nhũng ở cấp tỉnh được thống nhất rất cao, song việc lựa chọn nhân sự cho cơ quan này thế nào rất quan trọng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác