thumbnail - Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị về phát triển vùng Đông Nam Bộ
Quốc Cường
Hà Nội

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị về phát triển vùng Đông Nam Bộ

Đây là Hội nghị thứ 4 được Bộ Chính trị tổ chức nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước cũng như các địa phương trong vùng, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác