thumbnail - Tổng Bí thư: Đông Nam Bộ phải thành hình mẫu tiêu biểu trong hợp tác liên kết
Thanh Bình
Hà Nội

Tổng Bí thư: Đông Nam Bộ phải thành hình mẫu tiêu biểu trong hợp tác liên kết

Theo Tổng Bí thư, Đông Nam Bộ phải là đầu tàu kinh tế và trung tâm phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ lớn nhất cả nước với hạt nhân là đô thị đặc biệt TP.HCM.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác