thumbnail - Tổng Bí thư: Hãy sống làm sao cho xứng đáng với người đã hy sinh vì Tổ quốc
Trường Sơn
Hà Nội

Tổng Bí thư: Hãy sống làm sao cho xứng đáng với người đã hy sinh vì Tổ quốc

Tổng Bí thư đề nghị, người dân hãy sống, làm việc sao cho xứng đáng với những người đã khuất, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác