thumbnail - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại TP.HCM
Viễn Đông
Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại TP.HCM

Sáng nay, đoàn công tác do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đến thăm và làm việc với Thành ủy TP.HCM về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng từ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến nay.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác