thumbnail - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giải đáp loạt vấn đề cử tri Hà Nội quan tâm
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giải đáp loạt vấn đề cử tri Hà Nội quan tâm

(PLVN) - Cử tri đề nghị Quốc hội sớm thảo luận, thông qua Luật Đất đai sửa đổi 2013, để quản lý tốt hơn nữa, sử dụng đất đai đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, khắc phục tình trạng tham nhũng, tiêu cực về đất đai, gây bức xúc trong nhân dân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác