thumbnail - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Trung Quốc
Lan đột biến
Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Trung Quốc

Ngày 25-10, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ra thông báo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Trung Quốc
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác