thumbnail - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Sửa Luật Đất đai để khắc phục những hạn chế, yếu kém
Quân Mạnh
Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Sửa Luật Đất đai để khắc phục những hạn chế, yếu kém

Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và các luật pháp có liên quan để khắc phục những hạn chế, yếu kém tồn tại kéo dài lâu nay.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác