thumbnail - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tạo điều kiện tốt nhất để TP.HCM phát triển nhanh và bền vững
Diệu Thúy
Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tạo điều kiện tốt nhất để TP.HCM phát triển nhanh và bền vững

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ và cán bộ chủ chốt của TP HCM
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác